Egentligt er der ikke nogen journalistisk genre, der hedder referatet. (se her) Men når nu vi skal med til et byrådsmøde, kan vi jo lige så godt referere fra det. Eller rettere; referere det, som vi synes, er det mest spændende blandt denne store pose med blandede bolcher, som byrådspolitikerne skal tage stilling til onsdag 27. januar 2016. (se lige dagsordenen her)

Måske er det overførsel af underskud på rottekontoen (anede ikke, at der var en konto, der hed sådan…). Eller måske finansiering af vejbelysning på private fællesveje (hmmm, men er en privat vej ikke privat og hvorfor skal kommunen betale for dette?) eller tilskud til tiltag til ældre, (og her er det ikke de helt gamle, men blot dem, som er mellem 65 og 75 år…, og kommunen har modtaget et tilskud fra Sundheds og Ældreministeriet til dette):

Som sagt: Blandt dagsordenens mange punkter bestemmer I selv, hvad I vil skrive om.

Der er dog nogle regler for jeres bidrag. De er som følger:

  • I vælger på forhånd et emne, som I ønsker at skrive om. Og I læser mindst det,  som kommunens forvaltning har skrevet om dette (klik på linket, så kommer I videre til denne tekst).
  • onsdag 27. januar mødes vi med Lokalavisens Mette B. Sørensen kl. 17.45 lige indenfor på Egedal Rådhus. Her tager hun et billede af os.
  • De af jer, der er under 15 år (Cecilie, Marcus og Tenna), skal have en seddel med fra jeres forældre. Her skal der stå, at jeres forældre giver jer lov til at skrive i Lokalavisen.
  • Jeres tekst (ca. 1000 enheder/200 ord – til orientering er teksten i kursiv ovenfor 871 enheder/149 ord) skal ligge klar hos Mette lørdag 30. januar kl. 10.00 – Lad os eventuelt bokse den frem og tilbage torsdag og fredag.

GOD ARBEJDSLYST