En historie er kun så god som den baggrund og de fakta, man hæfter den op på. Derfor skal vi træne os i at lave baggrundshistorier og faktabokse.

jeg har været gennem rigtig mange af mine historier, og jeg kan se, at jeg ofte skriver baggrunden og perspektiveringen ind i selve historien.

Derfor har jeg tilladt mig at tyvstjæle noget materiale fra Avisen i undervisningen. Se her

En anden måde, at give læserne nødvendige baggrundsoplysninger er gennem faktabokse. Det er for eksempel tilfældet i denne her artikel i Teateravisen – se mere her

Og så kan man også gør det, at man nærmest pakker artiklen ind i informationer.
Som i eksemplet nedenfor. Her er selve historien nærmest pakket ind i oplysninger om ankemuligheder, fodring af dyr og udgifter til dyrehold.

12 tænk 112 tænk 2

hvorfor nu alt dette???
Jo! I skal pakke jeres historie ind i alt mulig baggrund. Oplysninger, som kan være nyttige for den interesserede læser:

Cecilie, fortæl os hvad man lærer, når man går til undervisning i teater?
Hvad kræver det af dig, skal du for eksempel have noget bestemt tøj på, og hvad får du ud af det? og hvad koster det, og hvor melder du dig til?

Og Sara, det samme gælder kickboxing, og hvad er kickboxing egentligt for noget? Hvor kommer det for eksempel fra, og er det en del af DGI eller …?

Og Tenna, så er der gymnastik for de små børn: hvor mange børn går til gymnastik? hvor lille – eller gammel – kan man være? Eller ret informationerne mod trænerne: hvordan kvalificerer man sig for eksempel til at blive træner? Og hvad lærer du som træner af de små børn?

Camilla, det samme gælder Masterclassen: hvordan kommer man med i det, og hvad kan man bruge det til bagefter? og måske kunne man også være ‘fræk’ og gå direkte til UngEgedal og spørge dem, hvad de mener, de får ud af at bruge så mange midler på masterclassen? Og hvor mange midler bruger de i det hele taget?

Og så har vi Marie og hendes ungdomsarbejde i Føtex: Der kan man for eksempel undersøge, hvor mange unge, der har et fritidsjob og hvor stor en del af arbejdsstyrken i Føtex, der udgøres af ungarbejdere.

Og så ved jeg godt, at vi mangler noget til Marcus… her synes jeg, at du skal gå tilbage til rideskolen. Måske undersøge, hvor meget det egentligt koster at gå til ridning. Dels på normale rideskoler, dels på den alternative rideskole. Og hvor mange rideskoler er der i det hele taget i vores kommune…?

Alt dette ovenstående er blot til inspiration. Stil jer selv alle mulige spørgsmål I kan forestille jer, den uvidende læser vil stille sig. Og det er helt ok at ringe op til en person og stille spørgsmål – husk, at det er på læserens vegne at I stiller spørgsmålene.