Tekster skal forstås. Forstås sådan, at vores læsere reagerer, handler og måske ændrer holdning og adfærd. Fra journalisten kræver det lyst og evne til hele tiden at arbejde med egne tekster. Skrive indtil det forstås.
Masterclass lokal journalist
– skærper den nysgerrige elevs evne til at tage en kritisk undersøgende rundtur i sit eget liv og i sine egne omgivelser
–  giver redskaber til at kigge, spørge, undre sig
– og derefter bearbejde materialet til skarpe historier.

Undervejs læser vi hinandens tekster og kommer ind på
– ideudvikling
– vinkling
– research
– interview
– kildekritik
– relevans

Vi lægger historierne ud på vores eget medie, localstories.dk – derfra kan eleverne viderebearbejde fortællingerne (med eventuelle billeder) til Facebook, Twitter, Instagram og snapchat.
Ligesom historierne også bliver tilbudt EgedalForum.dk, UngEgedal.dk, GanløseBy.dk, egedal.lokalavisen.dk.

I forløbet får holdet blandt andet besøg af redaktør på Ganløseby.dk, journalist Per Raahauge og ejer af Egedal Forum, Pernille Bloch. De vil fortælle om deres forventninger til ’den gode historie’.
Efter endt masterclass kan eleverne selv udføre opgaver for de lokale medier.

Masterclass under Ung Egedal har kørt nov 2015 – marts 2016
KONTAKT: mail@lonenyhuus.com